معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه

820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه گفت:  820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد.

جذب سرمایه گذاران جدید مهمترین هدف شهرداری ارومیه/ توسعه و آبادانی شهرها در سایه جذب سرمایه گذار...

معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه گفت: جهت توسعه و آبادانی شهرها باید به سمت جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار حرکت کرد.

12
 
 
 
  • نـظـرسـنـجـی
  • معاونت مالی و اقتصادی در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به کاربران گرامی همواره نظرات و پیشنهادات کاربران را شنیده و استفاده نماید.لطفا برای شرکت در نظرسنجی کلیک نمائید.

دی ان ان