معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه

اخبار و رویدادها

820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه گفت:  820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد.

  • نـظـرسـنـجـی
  • معاونت مالی و اقتصادی در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به کاربران گرامی همواره نظرات و پیشنهادات کاربران را شنیده و استفاده نماید.لطفا برای شرکت در نظرسنجی کلیک نمائید.

دی ان ان