معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه

اخبار و رویدادها

انتصاب جدید در شهرداری ارومیه رقم خورد

انتصاب جدید در شهرداری ارومیه رقم خورد

طی مراسمی  و در شورای معاونین شهرداری ارومیه،  بهرام باشوکی به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه معارفه شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ طی مراسمی  و در شورای معاونین شهرداری بهرام باشوکی به عنوان معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه معارفه شد.

در این جلسه از زحمات حسین اشرفی در مدت مسئولیت در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه تجلیل و قدردانی شد.

 

820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه:

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه گفت:  820میلیارد ریال از بدهی شهرداری ارومیه نزد بانک شهر تسویه شد.

123
  • نـظـرسـنـجـی
  • معاونت مالی و اقتصادی در نظر دارد جهت ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به کاربران گرامی همواره نظرات و پیشنهادات کاربران را شنیده و استفاده نماید.لطفا برای شرکت در نظرسنجی کلیک نمائید.

دی ان ان